El nostre finançament


Les fonts de finançament del sindicat venen exclusivament de les quotes de les afiliades. Amb la quota d’afiliació es permet desenvolupar campanyes informatives i fer el pagament dels serveis jurídics.