Qui som?

El Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC!) és una organització que lluita per la defensa i millora dels interessos dels i les músics, entenent com a músics aquelles persones que es dediquen tant a la creació com a la interpretació musical.

L’SMAC! apareix durant la primavera-estiu del 2016 arran de la primera assemblea a les portes del Primavera Sound amb l’objectiu d’aglutinar totes les lluites d’un sector malauradament desorganitzat històricament.

L’SMAC! és un sindicat autònom i independent, no depenem ni de les administracions ni de les patronals ni de la indústria musical, ni tampoc de sindicats tradicionals o d’altres tipus d’organitzacions (polítiques, grups de pressió, religioses, etc). L’SMAC! forma part de la Unión estatal de Músicos, intérpretes y compositores, paraigües que manté en relació directa a organitzacions sindicals del sector musical dins l’estat espanyol. Tot i la relació fraternal amb les organitzacions de l’estat espanyol, l’SMAC! basa la seva actuació en l’àmbit territorial de Catalunya.

El funcionament del sindicat es basa en premisses clares:

— Assemblearisme.

— Transparència.

— Revocabilitat de les responsabilitats directives a tots els nivells del sindicat.

— Independència de qualsevol altra organització.

— No a la professionalització de la lluita sindical.​

Entenem com a fet indestriable la possibilitat de participar lliurement en l’organització, garantint la llibertat d’expressió, el respecte a la pluralitat i la possibilitat de les afiliades de participar a tots els nivells de la organització: debat intern, tasques i/o accions del sindicat.

La línia d’actuació de l’SMAC! té l’objectiu de millorar les condicions de vida reals dels i les músics:

— Millorar les condicions de facturació i adaptar-les a la nostra realitat pràctica.​

— Participar en les negociacions dels convenis col·lectius del sector i vetllar perquè s’apliquin.​

— Identificar i denunciar les males praxis en els contractes musicals (contractes fonogràfics, editorials, de drets d’imatge, de management i/o digital)​

— Vetllar per una bona regulació de la presència de marques als escenaris ​

— Exigir per a una bona regulació de la propietat intel·lectual, promovent una reforma profunda de les entitats de gestió de drets o la fundació de noves entitats basades en la transparència i la democràcia en el seu funcionament. ​

– Lluitar per visibilitzar la dona en el món musical, combatre les actituds masclistes dins el sector i incloure la perspectiva de gènere en les nostres accions.​

És per això que cal que ens unim i sindiquem, perquè juntes és quan tenim força.